Mobiliteitsvergoeding of mobiliteitsbudget?

Mobiliteitsvergoeding of mobiliteitsbudget?

Door Veerle Michiels, Juridisch Kenniscentrum SD Worx

Sinds begin mei kunnen werknemers een bedrijfswagen die ze ook privé mogen gebruiken inleveren voor extra cash. Deze ‘cash for car’ of mobiliteitsvergoeding is gebaseerd op de cataloguswaarde van de wagen en geniet een gunstige (para)fiscale behandeling.

Voorlopig slaat ze niet aan. Uit cijfers van HR-dienstenverlener SD Worx blijkt dat slechts 22 bedrijven er gebruik van maken, goed voor 23 ingeleverde wagens. 

Misschien zal het mobiliteitsbudget meer succes hebben. De lancering staat gepland in het najaar.
 

Vergoeding versus budget

De mobiliteitsvergoeding is een alles of niets-verhaal.  Wie instapt, verliest zijn bedrijfswagen en alle voordelen die daarmee samenhangen. De regering zet een tweede alternatief in de steigers: het mobiliteitsbudget dat inzet op multimodaliteit, maar de bedrijfswagen niet bant. 

Mobiliteitsvergoeding en -budget vertonen overeenkomsten, maar er ook verschillen. 

De vergoeding is voorlopig enkel mogelijk voor werknemers die effectief een wagen inruilen.  Het budget zal ook mogelijk zijn voor werknemers die in aanmerking komen voor een bedrijfswagen, maar dat recht niet uitoefenen. Wie nieuw in dienst komt, kan zo onmiddellijk het budget opnemen, zonder eerst voor een auto te moeten kiezen.

Het mobiliteitsbudget komt overeen met de ‘Total cost of ownership’ van de auto die men opgeeft/waarop men recht heeft. Lees: alle werkgeverskosten voor financiering, brandstof, verzekering, (para)fiscale lasten, enz.
 
Auto + duurzame mobiliteit + cash

Auto + duurzame mobiliteit + cash

Het mobiliteitsbudget zal ruimte bieden voor een overstap naar een milieuvriendelijkere bedrijfswagen. Dat kan een elektrische of hybride auto zijn of een wagen met een CO2-uitstoot van max. 95 gr/km.  Voor de auto blijft de huidige (para)fiscale behandeling van de bedrijfswagen gelden.

Daarnaast kan de werknemer het budget vrij van RSZ en belastingen besteden aan duurzaam vervoer. Zachte mobiliteit is hier prominent aanwezig. Binnen het budget kan men een fiets aankopen (incl. onderhoud en verplichte uitrusting). Een step, monowheel, Segway, …komen ook in aanmerking, net als deelfietsen. Ook de bedrijfsfiets en de fietsvergoeding kan men financieren via het budget.  Wie  dichtbij het werk woont, wordt beloond. Via het budget kan men de huurprijs of intresten op een hypothecaire lening betalen.

Het saldo van het budget wordt eenmaal per jaar als premie uitgekeerd aan de werknemer en is onderworpen aan een hoge bijzondere werknemersbijdrage van 38,07%. De regering wil zo het gebruik van duurzame vervoermodi stimuleren.
 

Meer succes?

Het mobiliteitsbudget kan nog niet van start gaan. De regering bereikte voor het zomerreces een akkoord over de contouren. In het najaar hoopt men zowel mobiliteitsvergoeding als -budget te kunnen aanbieden. In de hoop dat de lokroep van de bedrijfswagen minder luid klinkt.  Afwachten of dat lukt.
 
Bike to Work is het fietsmotivatieprogramma van de Fietsersbond