Mobiliteitsbudget: een stap in de goede richting?

De Kamer gaf groen licht voor het mobiliteitsbudget. Dat budget geeft werknemers de mogelijkheid om meer duurzame vervoersmiddelen te kiezen, zoals de (elektrische) fiets, deelauto’s en het openbaar vervoer.

Het mobiliteitsbudget - een alternatief voor de bedrijfswagen of voor een mobiliteitsvergoeding -  wil overmatig autogebruik ontmoedigen. Pendelen met de wagen zorgt naast monsterfiles voor geluidshinder, luchtverontreiniging en een negatieve impact op de fysieke en mentale gezondheid. Het mobiliteitsbudget is een stap in de goede richting. Jammer genoeg neemt  de wagen neemt nog steeds de belangrijkste plaats in.

Met het mobiliteitsbudget kan je je bedrijfswagen inruilen voor een budget dat je kan uitgeven binnen 3 pijlers.

1) Een milieuvriendelijkere bedrijfswagen: De bedrijfswagen blijft een optie, maar je moet wel een meer milieuvriendelijke versie kiezen.

2) Duurzame vervoersmiddelen: Je kan met je mobiliteitsbudget abonnementen voor het openbaar vervoer kopen. Ook je familieleden kunnen tickets voor het openbaar vervoer kopen uit het mobiliteitsbudget. Zo hebben werknemers voor een gezinsuitstap een alternatief voor de bedrijfswagen.

Je kan je budget eveneens gebruiken voor de aankoop, het onderhoud en de uitrusting van een (elektrische) fiets, hoverboard of elektrische step. Werkgevers kunnen bedrijfsfietsen en de fietsvergoeding voor het personeel financieren uit het mobiliteitsbudget.

Woon je binnen een straal van 5 kilometer van het werk dan kan je ook je huisvestigingskosten betalen uit je mobiliteitsbudget. Ook dit wordt immers gezien als een oplossing van het mobiliteitsprobleem.

3) Saldo in cash: Heb je op het einde van het jaar nog budget over, dan betaalt je werkgever dit uit met een inhouding sociale zekerheid van 38,07%.

Beweeg naar het werk
Elke kilometer die je dagelijks te voet aflegt, verlaagt je kans op obesitas met 4,8%. Mensen die regelmatig de fiets nemen, wegen gemiddeld 4 kg minder dan mensen die zich vooral met de auto verplaatsen. Personeel dat naar het werk fietst, is gemiddeld 1 dag per jaar minder ziek. Fietsen vermindert de effecten van stress en je maakt endorfine en serotonine aan die je stressniveau verlagen..

Werkgevers
Werkgevers kunnen hun fietsende werknemers in de watten leggen met douches, kwaliteitsvolle fietsenstallingen en fietsoplaadpunten, als blijft een fietsvergoeding nog steeds de grootste drijfveer voor het personeel om te fietsen.

Meer info
https://mobiliteitsbudget.be/nl
https://www.gezondleven.be/nieuws/mobiliteitsbudget-too-little-too-late-voor-onze-gezondheid
https://www.bdo.be/nl-be/nieuws/2019/mobiliteitsbudget-en-mobiliteitsvergoeding-zijn-eindelijk-goedgekeurd
Bike to Work is het fietsmotivatieprogramma van de Fietsersbond