CM aan de slag met Bike to Work

De hoofdzetel van CM in Brussel, lanceerde dit voorjaar zijn fietsproject. Bike to Work maakt integraal deel uit van een aantrekkelijk aanbod voor fietsende werknemers.

“Met het fietsproject willen we onze personeelsleden motiveren om te fietsen naar het werk”, zegt mobiliteitscoördinator Veerle Gevaert. “58% van de werknemers die op minder dan 16 km van het werk woont, is bereid om te fietsen. Dat is een verrassend resultaat als je weet dat ongeveer de helft van ons personeel gebruik maakt van het openbaar vervoer.”

Fietslease

De 800 personeelsleden van de CM Hoofdzetel kunnen voortaan instappen in een fietsleasing via de werkgever. “Via loonruil kunnen ze erg voordelig een fiets leasen en achteraf aankopen. Onderhoud verzekering zijn altijd inbegrepen. De werknemer kan zelf kiezen om bijkomende accessoires en bijstand toe te voegen”, weet Veerle. “Een belangrijke voorwaarde om deel te nemen is dat werknemers minimum 30 dagen per jaar naar het werk fietsen.”

Bike to Work

Om de wettelijke administratie rond fietsvergoedingen te moderniseren, gebruikt CM Aeropolis vanaf maart enkel nog de fietsregistratietool van Bike to Work. “We vragen werknemers om hun fietsdagen in te vullen op de Bike to Work-fietskalender. Met deze gegevens kan onze payroll de fietsvergoedingen vlot en correct berekenen. De voordelen voor fietsend personeel en de ludieke wedstrijden van Bike to Work passen bovendien perfect in onze filosofie om werknemers aan te moedigen om te fietsen”, geeft Veerle aan.

Fietsenstallingen -en fietsplan

In juni huldigt de CM-hoofdzetel zijn nieuwe fietsenparking in met een honderdtal comfortabele en overdekte plaatsen. De inrichting gebeurde volgens de normen van Brussel Leefmilieu.

CM wil fietsen nog meer op de kaart zetten, zegt Veerle: “Dankzij ‘The Bike Project’ van Brussel Leefmilieu en Brussel Mobiliteit krijgen we begeleiding bij het opstellen van een fietsplan op lange termijn. Als Gezondheidsfonds hebben we vanzelfsprekend de ambitie om blijvend te investeren in een betere gezondheid voor onze werknemers. Meer bewegen en dus ook meer fietsen hoort daar bij!”.
Bike to Work is het fietsmotivatieprogramma van de Fietsersbond