Bereken het fietspotentieel voor uw organisatie

Krijg in vier stappen op basis van de woon-werkafstand en fietstijd zicht op totaal aantal medewerkers dat met de fiets naar het werk kan komen.

Zo werkt het...

1. Download hieronder een blanco Excel-bestand met de gevraagde gegevens.

2. Laad het ingevulde Excel-bestand met de gevraagde gegevens op.

Het aangeleverde bestand met gegevens wordt uiterst vertrouwelijk behandeld en nooit gedeeld met derden! De berekening van het fietspotentieel wordt enkel bezorgd aan de aanvrager van de berekening.

3. Op basis van de aangeleverde berekenen we met behulp van Google Maps voor elke werknemer de woon-werkafstand en reistijd voor fiets, auto en openbaar vervoer.

4. U krijgt de aangevulde Excel-tabel uiterlijk binnen de 24 uur toegestuurd.
Bereken hier het fietspotentieel voor uw organisatie.
Vraag het fietspotentieel aan.

Download hier het blanco Excelbestand.


Bike to Work is het fietsmotivatieprogramma van de Fietsersbond