Cycle Friendly Employer

Brons voor het Europees Parlement

Het Europees Parlement behaalde in december 2021 een bronzen Cycle Friendly Employer Certificaat voor zijn inspanningen om fietsen naar het werk aan te moedigen. Hoe wordt een werkgever ‘cycle friendly’? We vroegen het aan Blaise Vanopdenbosch, de mobiliteitsverantwoordelijke van het Europees Parlement.

Welke plaats heeft de fiets in het mobilititeitsplan van het Parlement ?

"We moedigen personeelsleden al bijna 20 jaar aan om de fiets te gebruiken voor dienstverplaatsingen. De gebouwen van het Parlement en de instellingen waarmee we samenwerken in Brussel liggen dicht bij elkaar. Fietsen is daarom de snelste en handigste keuze. In het begin hadden we maar een handvol dienstfietsen ter beschikking voor professionele verplaatsingen. We hebben deze vloot doorheen de jaren systematisch vernieuwd en uitgebreid. Op dit moment kunnen collega’s een vijftigtal moderne fietsen ontlenen voor hun dienstverplaatsingen, waaronder 35 e-bikes.”

Zijn er voldoende dienstfietsen beschikbaar voor het personeel ?

"Op dit moment wel. In 2012 werden 700 trajecten afgelegd met de dienstfietsen. Dit aantal is gestegen tot 3.800 per jaar in 2019. 675 verschillende personeelsleden hebben al er al gebruik van gemaakt. Sommigen ontlenen zelfs dagelijks een dienstfiets. We hebben een onderhoudscontract waarbij de fietsen maandelijks worden nagekeken en waarbij ze in geval van defect binnen de 24u worden hersteld. Personeelsleden kunnen de dienstfietsen ook gebruiken om na het werk naar huis te fietsen als ze de fiets de volgende dag opnieuw inleveren.”

Welke fietsinfrastructuur voorziet het Europees Parlement?

"We hebben overdekte en beveiligde fietsenstallingen in onze gebouwen. In 2022 willen we een nieuwe verdieping inrichten voor bezoekers die met de fiets komen.”

"In 2021 hebben we een ultramoderne fietsenstalling geopend met meer dan honderd nietjes-vormige fietsenrekken, geventileerde lockers, kleedkamers, douches, oplaadpunten voor e-bikes, een compressor, een reparatiezuil en plaatsen voor speciale fietsen (bv. cargofietsen). Nog niet alle gebouwen zijn op dit niveau uitgerust, maar het is onze ambitie om alle fietsers en bezoekers die met de fiets komen hetzelfde comfortniveau te bieden in de toekomst.”

Het Europees Parlement biedt geen fietsvergoeding aan het personeel. Op welke manier slagen jullie er toch in om het personeel te sensibiliseren om te fietsen naar het werk ?

"Elk jaar in mei organiseren we het fietsevent ‘Velomai’ met lezingen, workshops, fietstochten en vormingen. We nemen ook deel aan de Velomai Cycling Challenge, een fietswedstrijd die over alle Europese instellingen heen wordt georganiseerd door de Europese Commissie. Tijdens de Week van de Mobiliteit organiseren we een campagne om fietsen te promoten. Bij het Mobility Point, een infoloket voor mobiliteit in het hoofdgebouw, kunnen personeelsleden bovendien info krijgen over hun verplaatsingen en duurzaam vervoer.”

17% van de werknemers van het Europees Parlement gebruikt de fiets. Dat is een hoog percentage, zeker voor Brussel. Hoe zijn jullie daarin geslaagd?

"Het cijfer van 17% komt uit onze laatste mobiliteitsenquête. In het Europees Parlement is na jarenlang volgehouden inspanningen een fietscultuur geïnstalleerd die stevig verankerd is. De corona pandemie heeft zeker ook invloed gehad omdat veel werknemers van het openbaar vervoer overgestapt zijn op fietsen of lopen.  In de Noord-Europese landen wordt vaker gefietst. Het inspirerend voorbeeld van fietsende collega’s uit deze landen heeft andere personeelsleden aangezet om ook te fietsen. Ook de nieuwe fietsvoorzieningen die onlangs gerealiseerd zijn in Brussel tijdens de corona crisis hebben het comfort en veiligheid voor fietsers verhoogd.”

Welke toekomstambities hebben jullie met de fiets?

"We hebben een ambitieus streefcijfer van 19% fietsverkeer naar het werk in 2023. Om meer fietsers aan te trekken, gaan wij onze bestaande fietsenstallingen uitbreiden en moderniseren, maar ook bijkomend nieuwe parkeerplaatsen voor fietsen inrichten.”

Verdient jouw werkgever ook een 'Cycle Friendly Empolyer' Certificaat?

De CFE-certificaten worden uitgereikt in 16 Europese landen. In België is de Fietsersbond verantwoordelijk voor die bekroningen. Een CFE-certificaat maakt fietsinvesteringen zichtbaar voor de buitenwereld. Met een CFE-certificaat onderscheidt je bedrijf of organisatie zich als een duurzame werkgever met aandacht voor gezonde medewerkers en mobiliteit.

CFE-certificatie aanvragen?
Lees er alles over op Cycle Friendly Employer Certification - Belgium

 

/sites/default/files/2023-11/VisualVoorNieuwsberichtBiketoWorkSite.jpg

67 werkgevers en 4.451 werknemers fietsten tijdens Bike for Life van 1 tot en met 31 oktober 2023 58.564 ritten bij elkaar voor het goede doel: Een Fiets voor Iedereen. Bike for Life was mogelijk dankzij Bosch eBike Systems, de bekende producent van aandrijvingen voor e-bikes.